Blanketter:

Abonnemangskort
Beställning (PDF)
Villkor (PDF)

Månadsbiljetter
Beställning (PDF)
Villkor (PDF)

Dagbiljetter
Beställning (PDF)
Villkor (PDF)

Uppsägning av abonnemang
Uppsägningsblankett (PDF)

Prislista
Prislista (PDF)

 

Gå tillbaka


Det beröringsfria abonnemangs-
kortet hålls upp mot in- och
utfartsautomaterna

Dagbiljetterna gäller för in- och utfart
under 24 timmar.